Zásady ochrany osobních údajů

Antares Art, s.r.o. se sídlem Dlouhá 168, 471 14 Kamenický Šenov, IČ 07721749, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 42771/KSUL, je správcem Vámi poskytnutých údajů, případně osobních údajů, což znamená, že provádí jejich zpracování a odpovídá za ně. Jaké údaje zpracováváme? Email: požadavek na sdělení emailové adresy není požadavkem na sdělení osobního údaje, který by vedlo přímo či nepřímo k identifikaci osoby. IP adresa, typ a verze zařízení, operační systém, technické parametry zařízení, stránka, z níž jste na náš web přišli, čas a doba návštěvy, zobrazované stránky, informace ze souborů cookie a z nich odvozené údaje. Údaje z vaší komunikace s námi: zprávy, které nám zasíláte, případně osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, upozornění na nové výrobky a pro účely plnění našich zákonných povinností.

Využívání souborů cookies

Na našich stránkách využíváme soubory cookie a to zejména pro zajištění funkčnosti, měření a analýze návštěvnosti a přizpůsobování webu zákazníkům. Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány a komu je předáváme? Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme my jako správce osobních údajů. Vždy tak činíme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a zpracování v souladu s platnými právními předpisy.

Jaká jsou vaše práva?

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte: právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme, právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje, právo na výmaz vašich osobních údajů. My tak učiníme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy a našimi oprávněnými zájmy, právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Na vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s vašimi osobními údaji, právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Jedná-li se o zpracování kvůli marketingovým účelům, přestaneme tyto údaje zpracovávat, v ostatních případech tak učiníme, nebude-li to v rozporu s platnými právními předpisy, Při realizaci vašich práv se na nás obracejte písemně na sídle společnosti Dlouhá 168, 471 14 Kamenický Šenov.